Tel: 031-650300 10:00-16:00 M-Fre | E-post: info@dammsugaren.se

Om Rotavdraget

Köp monteringshjälpen vid installation av centraldammsugare -1000:- lappar att tjäna!

 
2009-04-03. Rotavdraget gäller när du köper monteringstjänsten av oss eller installationsföretag av ett nytt system. D.v.s. montering av centralenhet (Centraldammsugaren) och ett nytt rörsystem. Vi kan hjälpa dig med monteringen – fråga i butiken eller mejla oss info@dammsugaren.se
Från och men 1 juli 2009 kan rotavdraget dras direkt i butiken, se Fakturamodellen* här nedan
Källa: skatteverket
 
 
 

Regeringen har föreslagit att rätten till ROT-avdrag för byggarbeten ska gälla från den 8 december 2008. Skattereduktion medges första gången vid taxeringen 2010. Begreppen reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad avses ha samma innebörd som de har i dag i inkomstskattelagen (1999:1229).
Om du har köpt ROT-arbeten som utförts under perioden 8 december 2008 till 30 juni 2009 ska du själv ansöka om skattereduktion hos Skatteverket.
Ansökan ska ha inkommit till Skatteverket senast den 3 maj 2010. Husarbeten som utförts före den 1 juli 2009 ska du själv ansöka om skattereduktion för. Ansök på blanketten Ansök på blanketten Ansökan - skattereduktion för husarbete (SKV 4501).

Observera att du bara ska använda denna blankett om arbetet utförts före den 1 juli 2009.
Husarbeten som utförts den 1 juli 2009 eller senare kan du få skattereduktion för på två sätt. *Fakturamodellen — använde du denna metod betalade du halva arbetskostnaden till den som utförde husarbetet.

Det belopp du fått i preliminär skattereduktion kommer att vara förtryckt på din inkomstdeklaration. Du behöver alltså inte lämna in någon ansökan.
Säkerhetsventilen — betalade du hela arbetskostnaden för ditt husarbete kan du ansöka om skattereduktion i din inkomstdeklaration. På deklarationen kommer det att finnas en särskild ruta för detta och du kommer även att behöva lämna en bilaga till deklarationen. Observera att säkerhetsventilen bara gäller arbeten som utförts från och med den 1 juli 2009 till och med den 31 december 2009.

 

Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROT-avdrag?

 

Frågor och svar om ROT-avdraget på regeringens webbplats

Så här fungerar ROT-avdraget

Finns inget som matchar ovan filtrering. Vänligen ändra dina val.